شیرعلی یازده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

شیرعلی یازده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شیرعلی یازده‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر شیرعلی به دلیل مشکل دیسک کمر توانایی کار کردن ندارد و بیکار است و مادر که مشکل تنفسی دارد از طریق کارگری در منازل دیگران بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی ، تصویربرداری، نوار قلب و ...

شیرعلی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر شیرعلی قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار