شکیلا دوازده‌ساله به دلیل عفونت معده بستری شده است.

شکیلا دوازده‌ساله به دلیل عفونت معده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شکیلا دوازده‌ساله به دلیل عفونت معده در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر شکیلا کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر با پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند و پدر خانواده مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی خانواده پدربزرگ را نیز بر عهده دارد.

مبلغ موردنیاز برای درمان شکیلای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

شکیلا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر شکیلا قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده