شکوفه دوماهه به دلیل تنگی نفس و اسهال بستری شده است.

 

شکوفه دوماهه به دلیل تنگی نفس و اسهال بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شکوفه دو‌ماهه به دلیل تنگی نفس و اسهال در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر شکوفه کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شکوفه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

شکوفه عزیز از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر شکوفه قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده