شهریار سه‌ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

شهریار سه‌ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شهریار سه‌ماهه به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر شهریار فروشنده لوازم التحریر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شهریار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

شهریار در روز آخر بستری دفترچه بیمه خود را دریافت کرده و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر شهریار قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت