شهریار دوساله به دلیل آسیب سر بستری شده است.

شهریار دوساله به دلیل آسیب سر بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شهریار دوساله به دلیل ضربه(تروما)به سر در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر شهریار بیکار است و مادر از طریق کار در منزل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در یک منزل استیجاری در باقرشهر تهران سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شهریار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

شهریار از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

بنا به توصیه پزشک معالج، شهریار جهت ادامه درمان به بیمارستان امام حسین تهران اعزام خواهد شد.

پدر و مادر شهریار قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان نمی‌باشند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده