شهاب پانزده‌ساله به دلیل تورم دست و پا و شکم بستری شده است.

شهاب پانزده‌ساله به دلیل تورم دست و پا و شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شهاب پانزده‌ساله به دلیل تورم دست و پا و شکم(ادم)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر شهاب کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای امیدیه خوزستان زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شهاب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر شهاب قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت