شاهین ۱۲ ساله به علت مسمومیت غذایی بستری شده.

شاهین ۱۲ ساله به علت مسمومیت غذایی بستری شده.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شاهین ۱۲ ساله به علت مسمومیت غذایی بستری شده.

از ساکنان منطقه زلزله زده سرپل ذهاب است که با پدر و مادربزرگش زندگی می کند.

به علت استفاده از پودر حشره کش به جای نمک مسموم شده.

تمامی مدارک بیمه و اموال در زلزله از بین رفته است.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت