شاهرخ سه‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

شاهرخ سه‌ساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

شاهرخ سه‌ساله به دلیل فلج مغزی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

از آنجائیکه شاهرخ عزیز مبتلا به فلج مغزی می‌باشد چندین بار در بیمارستان بستری شده است و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر شاهرخ کارگر بوده ولی در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان شاهرخ عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر شاهرخ قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت