سید محمدمهدی(4) شش‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

سید محمدمهدی(4) شش‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید محمدمهدی شش‌ساله به دلیل افت پلاکت(ITP)و کم‌خونی(آنمی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

سید محمدمهدی به دلیل افت پلاکت بطور مکرر در این مرکز بستری می‌شود و همواره باید تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر سید محمدمهدی ویزیتور شرکت و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سید محمدمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سید محمدمهدی که در سه هفته گذشته نیز به دلیل افت پلاکت در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش، برای چهارمین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت