سید محمدمهدی(16)هفت‌‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

سید محمدمهدی(16)هفت‌‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید محمدمهدی هفت‌ساله به دلیل پلاکت پایین خون(ITP)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر سید محمدمهدی ویزیتور شرکت و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سید محمدمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سید محمدمهدی که ماه گذشته نیز به دلیل افت پلاکت در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش، برای شانزدهمین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده