سید سپهر سه‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

سید سپهر سه‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید سپهر سه‌ماهه به دلیل تنگی نفس و سرفه در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر سید سپهر کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌ میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود و به همراه پدربزرگ و مادربزرگ در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سید سپهر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، سید سپهر تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سید سپهر قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده