سید حسام حسینی دوساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

سید حسام حسینی دوساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید حسام دوساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر حسام کارگر کارخانه بوده و به دلیل تعدیل نیرو بیکار شده است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، حسام عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر حسام قادر به تأمین هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت