سید بنیامین تازه‌متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

سید بنیامین تازه‌متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید بنیامین تازه‌متولد به دلیل تنگی نفس و نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر سید بنیامین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه مادربزرگ در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و شرایط مالی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سید بنیامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر سید بنیامین قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما