آرمین چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

آرمین چهارماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین چهار‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(وجود رگ اضافی در قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر آرمین شاگرد سوپرمارکت و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرستان انار کرمان زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر و مادر آرمین قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت