سیده‌نازنین‌زهرا پنج‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

سیده‌نازنین‌زهرا پنج‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیده‌ نازنین‌ زهرا پنج‌ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر و مادر سیده‌ نازنین‌ زهرا از هم جدا شده‌اند و مادر خانه‌دار می‌باشد.

مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری در اهواز سکونت دارند و از طریق کمک بستگان و دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان سیده‌ نازنین‌ زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

مادر سیده‌ نازنین‌ زهرا قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نمی‌باشد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما