سیده سدنا دوماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

سیده سدنا دوماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیده سدنا دوماهه به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان امام خمینی ایلام بستری شده است.

پدر سیده سدنا به دلیل نبود کار، بیکار است و مادر خانه‌دار است.

سیده سدنا به همراه پدر و مادر خود در منزلی استیجاری در ایلام سکونت دارند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیده سدنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر سیده سدنا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما