سیده ریحانه یک ‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

سیده ریحانه یک ‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیده ریحانه یک ‌ساله به دلیل مسمومیت با نفت در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر سیده ریحانه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصد‌هزار تومان است.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیده ریحانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

سیده ریحانه به دلیل مفقود شدن دفترچه بیمه و زمان‌بر بودن کارهای اداری بیمه جهت صدور مجدد دفترچه بیمه، با سه روز تاخیر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته به همین دلیل هزینه‌های درمان سه روز اول بستری بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سیده ریحانه قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما