سیده بنین چهارماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

سیده بنین چهارماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیده بنین چهارماهه به دلیل تنگی نفس در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

سیده بنین از بدو تولد نابینا است و مشکل قلبی نیز دارد و بایستی هر چه سریعتر درمان شود.

پدر سیده بنین کمک راننده است و مادر به دلیل مشکلات خانوادگی و مالی و همچنین بیماری فرزندش، خانه را ترک کرده است.

پدر با چهار فرزند خود و به همراه مادربزرگ در اهواز سکونت دارند و مادربزرگ مسئولیت نگهداری از فرزندان را بر عهده دارد.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیده بنین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر سیده بنین توانایی تامین کل هزینه درمان وی را ندارد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما