سیدمجتبی هشت ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

سیدمجتبی هشت ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیدمجتبی هشت ماهه به دلیل بیماری قلبی(وجود رگ اضافی در قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر سیدمجتبی شاگرد راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و نهصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیدمجتبی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر سیدمجتبی قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما