سیدعلی شانزده‌ساله به دلیل مارگزیدگی بستری شده است.

سیدعلی شانزده‌ساله به دلیل مارگزیدگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیدعلی شانزده‌ساله به دلیل مارگزیدگی در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر سیدعلی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیدعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سیدعلی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سیدعلی قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و چشم‌انتظار یاری و همراهی شما مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت