سیدابراهیم ده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

سیدابراهیم ده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سیدابراهیم ده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی) و تشنج در بیمارستان سینا اهواز بستری شده است.

سیدابراهیم عزیز از بدو تولد مبتلا به معلولیت ذهنی می‌باشد و بطور مکرر تشنج می‌کند.

پدر سیدابراهیم از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سیزده فرزند خود در منزل شخصی در شهرستان کارون سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سیدابراهیم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر سیدابراهیم قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت