سهیل تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

سهیل تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سهیل نوزاد تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل نارس بودن در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سهیل کارگر روزمزد و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه شش فرزند خود در خانه پدری در زاهدان سکونت دارند و از طریق اندک دریافتی پدر امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سهیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت