سهیل احمد هشت ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

سهیل احمد هشت ماهه به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سهیل احمد هشت ماهه به دلیل سرماخوردگی و عفونت در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدرسهیل کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سهیل احمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، و ...

سهیل احمد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سهیل احمد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت