سهام تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

سهام تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سهام تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و ابتلا به سندرم داون در بیمارستان سینای اهواز بستری شده است.

پدر سهام شاگرد ماهی فروشی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در روستایی از توابع شهرستان کارون و در منزلی که یکی از اقوام آنها در اختیارشان قرار داده، سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سهام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر سهام توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت