سنا(2)هشت‌‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

سنا(2)هشت‌‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سنا نه‌‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان امام خمینی دهدشت بستری شده است.

پدر سنا کارگر فصلی است که به دلیل مشکل دیسک کمر در حال حاضر بیکار می‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای دهدشت و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به کمک دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سنا که حدود سه هفته گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده