سمیه(2) سیزده‌ساله به دلیل نارسایی کلیوی بستری شده است.

سمیه(2) سیزده‌ساله به دلیل نارسایی کلیوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمیه سیزده‌ساله به دلیل نارسایی کلیوی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

سمیه عزیز به دلیل از کار افتادن یکی از کلیه‌ها و فلج بودن از ناحیه هر دو پا، نیاز به بستری‌های مکرر و مراقبت‌های ویژه دارد.

پدر سمیه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در روستای سگور شهرستان سوسنگرد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سمیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، دیالیز و ...

سمیه عزیز که در سه ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش دوباره بستری شده و خانواده وی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت