سمیه ده‌ساله به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

سمیه ده‌ساله به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمیه ده‌ساله به دلیل تورم و التهاب کلیه(هیدرونفروز)در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر سمیه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با شش فرزند خود در یک منزل استیجاری در تفت یزد سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سمیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سمیه عزیز از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سمیه توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت