سمیرا پانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

سمیرا پانزده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمیرا پانزده‌ساله به دلیل مسمومیت در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

سمیرا به علت افسردگی و به علت ناراحتی شدید از اینکه پدر خانواده را رها کرده است اقدام به مصرف بیش از حد دارو کرده و دچار مسمومیت شده است.

مادر سمیرا که از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند به همراه دو فرزند خود در یزد و در منزل پدربزرگ زندگی می‌کنند و در شرایط بسیار نامناسبی بسر می‌برند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سمیرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

سمیرا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر سمیرا به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت