سمرا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

سمرا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سمرا یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سمرا به دلیل ازکارافتادگی توانایی کار کردن ندارد و مادرش نیز خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه‌ای اجاره‌ای در زاهدان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سمرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر سمرا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت