سلین یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

سلین یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلین یک ماهه به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر سلین کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده در یک منزل روستایی در شهر بیرانشهر از توابع شهرستان خرم آباد ساکن هستند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به اینکه این خانواده بسیار بی‌بضاعت هستند، پدر به هیچ وجه توانایی تأمین هزینه درمان فرزندش را ندارد و این خانواده برای درمان سلین نیازمند کمک و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت