سلیمان 13ساله به علت بیماری سيروز كبدي بستری شده است.

سلیمان 13ساله به علت بیماری سيروز كبدي بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلیمان 13ساله به علت بیماری سيروز كبدي بستری شده است.

پدر فوت شده و این خانواده تحت پوشش بهزیستی هستند.

این خانواده با 4فرزند در یکی از روستاهای قصر قند زندگی می کنند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت