سلیمان دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

سلیمان دوازده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلیمان دوزاده ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر سلیمان به دلیل مشکل در ناحیه گردن و زانو توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با هفت فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سلیمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، آسیب شناسی و ...

پدر و مادر سلیمان قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیازمند یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت