سلمه(2) هشت‌ماهه به دلیل تب و عفونت ادراری بستری شده است.

سلمه(2) هشت‌ماهه به دلیل تب و عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلمه هشت‌ماهه به دلیل تب و عفونت و استفراغ در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

سلمه به دنبال عمل جراحی لگنچه و کلیه، دچار تب و عفونت و استفراغ شده است.

پدر سلمه خادم مسجد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در خانه‌ای اجاره‌ای در روستای محمدآباد خاش سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سلمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • دارودرمانی، تصویربرداری و ...

سلمه عزیز که در دو ماه گذشته نیز به دلیل اسهال و استفراغ و تب و عفونت در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل تب و عفونت ادراری دوباره بستری شده و خانواده او به دلیل درآمد خیلی کمی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت