سلمه(1) شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

سلمه(1) شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سلمه شش ماهه به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

سلمه علاوه بر این بیماری، دچار تب شدید و عفونت ادراری نیز شده است.

پدر سلمه خادم مسجد و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه اجاره ای در روستایی از توابع شهرستان خاش سکونت دارند. 

خانواده سلمه به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت