سعید(2)پانزده‌ساله به دلیل تهوع و استفراغ بستری شده است.

سعید(2)پانزده‌ساله به دلیل تهوع و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سعید پانزده‌ساله به دلیل تهوع و استفراغ و تنگی نفس در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سعید کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دو‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه هشت فرزند خود در منزلی استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سعید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

سعید که دو سال گذشته به دلیل دیابت در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای دومین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما