سراج‌الدین چهارساله به دلیل عفونت خون بستری شده است. 

سراج‌الدین چهارساله به دلیل عفونت خون بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سراج‌الدین چهارساله به دلیل عفونت خون و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر سراج‌الدین کارگر ساختمان و مادر او خانه‌دار است. 

این خانواده به همراه شش فرزند خود در یک منزل استیجاری در میمه اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سراج‌الدین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سراج‌الدین از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل از پوشش بیمه درمانی برخوردار نیست و هزینه درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

به دلیل طولانی بودن مدت زمان بستری و بالا بودن هزینه درمان سراج‌الدین عزیز، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت