سدیس چهارساله به دلیل اوتیسم بستری شده است.

سدیس چهارساله به دلیل اوتیسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سدیس چهارساله به دلیل اوتیسم در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سدیس مسافرکش و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصد و پنجاه هزار تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در سراوان و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سدیس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان سدیس نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت