سدیس پنج‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

سدیس پنج‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سدیس پنج‌ساله به دلیل شکستگی پا در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

سدیس به دلیل سانحه تصادف دچار شکستگی پا شده و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر سدیس در قید حیات نمی‌باشد و مادر خیاط است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان زندگی می‌کنند و شرایط مالی مساعدی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سدیس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

سدیس از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر سدیس به تنهایی قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت