سدیس دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

سدیس دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سدیس دوساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر سدیس کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده حدود یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سدیس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

سدیس از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سدیس قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت