سحر سه ساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

سحر سه ساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سحر سه ساله به دلیل بیماری هیرشپرونگ(بدلیل عدم وجود بافت عصبی کامل درانتهای روده، این قسمت تحرک کافی ندارد، در نتیجه مدفوع در پشت قسمتی که اعصاب کامل ندارد، تجمع پیدا می‌کند و این قسمت بطور مزمن گشاد و بزرگ می‌شود)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

پدر سحر کارگر ساختمانی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می باشد.

این خانواده با پنج فرزند خود در خانه‌ای اجاره‌ای در روستایی از توابع زابل سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سحر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • دارودرمانی، آسیب شناسی و ...

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت