سجاد یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

 

سجاد یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سجاد یک‌ماهه به دلیل نارس بودن در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده است.

پدر سجاد کارگر مکانیکی بوده و مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار است ‌و مادر خانه‌دار می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای سمنان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سجاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 23 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر سجاد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده