سجاد هشت‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

سجاد هشت‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سجاد هشت‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر سجاد در قید حیات نمی‌باشد و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در رامهرمز خوزستان سکونت دارند و عموی سجاد بخشی از هزینه‌های زندگی آنها را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سجاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر سجاد به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده