سجاد شش‌ماهه به دلیل SMA بستری شده است.

سجاد شش‌ماهه به دلیل SMA بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سجاد شش‌ماهه به دلیل SMA(یا آتروفی عضلانی نخاعی یک بیماری عصبی-عضلانی نادر است که با تحلیل رفتن عضلات همراه است و اغلب موجب مرگ زودهنگام می‌شود)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر سجاد نقاش ساختمان و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در خمینی‌شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سجاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر سجاد توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و برای درمان فرزندشان نیازمند کمک مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت