سجاد سیزده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

سجاد سیزده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سجاد سیزده‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان ولیعصر دره‌شهر بستری شده است.

پدر سجاد مبتلا به سرطان بوده و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود که یکی از فرزندان دارای معلولیت جسمی است در آبدانان سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سجاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر سجاد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت