سجاد دوساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

سجاد دوساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سجاد دوساله به دلیل عفونت خون(سپسیس)و تب در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر سجاد به علت حساسیت پوستی به مصالح ساختمانی بیکار بوده و تحت پوشش کمیته امداد است و مادر سجاد خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سجاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

خانواده سجاد به دلیل مشکلات مالی، قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت