ستوده نه‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

ستوده نه‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ستوده نه‌ساله به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر ستوده شاگرد بنا و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزل شخصی در زاهدان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ستوده عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو، آنژیوگرافی و ...

پدر و مادر ستوده توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما