ستایش(2)سیزده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

ستایش(2)سیزده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ستایش سیزده‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر ستایش کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه هشت فرزند خود در منزلی استیجاری در زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ستایش عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ستایش به دلیل نداشتن مدارک هویتی، تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

ستایش که حدود دو هفته گذشته نیز به دلیل مشکل روده تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه های درمانی به پستوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده