ستاره هشت‌ماهه به دلیل گاستروانتریت بستری شده است.

ستاره هشت‌ماهه به دلیل گاستروانتریت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ستاره هشت‌ماهه به دلیل گاستروانتریت(اسهال و استفراغ شدید)در بیمارستان علی اصغر زاهدان بستری شده است.

پدر ستاره کارگر بوده ولی در حال حاضر به دلیل نبود کار بیکار است و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در میرجاوه و در منزل پدری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ستاره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر ستاره قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت