سبحان(2) چهارساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

سبحان(2) چهارساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان چهارساله به دلیل فلج مغزی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر سبحان کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند.

سبحان دارای تب بالا و سرفه‌های شدید و همچنین دیسترس تنفسی است و باید به صورت مکرر بستری شود و همواره تحت مراقبت باشد.

سبحان عزیز که در چهار ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش برای بار دوم بستری شده و خانواده او به دلیل درآمد خیلی کمی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت