سبحان هشت‌ساله به دلیل سردرد مداوم بستری شده است.

سبحان هشت‌ساله به دلیل سردرد مداوم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان هشت‌ساله به دلیل سردرد مداوم در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

سبحان در یک ماه اخیر دچار سردردهای مداوم بوده است که تاکنون علت آن مشخص نشده است و برای تشخیص علت اصلی بیماری نیاز به پیگیری و ادامه درمان دارد.

پدر سبحان کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود در منزل شخصی در بندرعباس سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سبحان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوارقلب و ...

با توجه به نیاز به پیگیری‌های مکرر جهت مشخص شدن علت بیماری و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر سبحان توانایی پرداخت کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت